Trường hợp quyết toán thuế TNCN, có phải chuẩn bị hồ sơ và nộp để được hoàn thuế hay không?

Hoàn thuế thu nhập cá nhân là việc cơ quan thuế sẽ hoàn trả lại số thuế nộp thừa khi cá nhân muốn nộp hồ sơ đề nghị được hoàn thuế, nếu không nắm rõ được quy định và nộp hồ sơ thì cá nhân sẽ không được hoàn lại số tiền đó.

Vì vậy, khi cá nhân thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân, cần xác định được mình đang thuộc trường hợp nào, việc hoàn thuế có khó khăn hay phức tạp hay không, từ đó thực hiện hồ sơ để được hoàn lại tiền thuế theo đúng quy định pháp luật.

Có hai trường hợp thực hiện thủ tục nộp hồ sơ hoàn thuế như sau:

Trường hợp 1: Cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thực hiện quyết toán thuế:

Trong trường hợp này, việc nộp hồ sơ có thể do cá nhân tự thực hiện hoặc ủy quyền lại cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập. Hồ sơ gồm có:

(1) Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa;

(2) Bảng kê chứng từ nộp thuế (áp dụng cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập);

(3) Văn bản ủy quyền lại cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ nếu cá nhân không trực tiếp nộp hồ sơ xin hoàn thuế.

Trường hợp 2: Nếu cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công tự thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế, có số thuế nộp thừa và đã đề nghị hoàn thuế trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì không phải nộp hồ sơ hoàn thuế.

Trong trường hợp này, Cơ quan thuế sẽ hoàn thuế căn cứ vào hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân để giải quyết hoàn tiền nộp thừa. Cá nhân chỉ cần thực hiện quyết toán đúng thời hạn và thường xuyên theo dõi thông tin để được hoàn thuế.

• Về việc trả kết quả hoàn thuế, ngay trong ngày hồ sơ hoàn thuế được chấp thuận hợp lệ, cơ quan thuế sẽ gửi các Quyết định, Thông báo và các tài liệu liên quan khác cho cá nhân nộp thuế thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Trường hợp cá nhân chưa có tài khoản giao dịch điện tử, kết quả giải quyết hoàn thuế được gửi qua bộ phận một cửa của cơ quan thuế đối với hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

• Trường hợp cá nhân nộp thuế có khoản tiền được hoàn trả, khoản được bù trừ thu ngân sách nhà nước tại nhiều địa bàn: cơ quan thuế gửi các văn bản trên cho cơ quan thuế quản lý khoản thu ngân sách nhà nước, cơ quan thuế quản lý địa bàn nhận phân bổ (tức cơ quan được nhận khoản thu ngân sách do cá nhân nộp thuế đã xác định trên tờ khai đăng ký thuế).

Lưu ý:

• Trường hợp cá nhân muốn hoàn thuế nhưng nộp hồ sơ không đúng, nếu bị phát hiện thì cá nhân phải thực hiện việc thu hồi hoàn thuế bằng cách nộp lại số tiền đã được hoàn thừa và nộp tiền chậm nộp cho cơ quan nhà nước.

• Trường hợp cá nhân tự phát hiện thì phải nộp hồ sơ để kê khai bổ sung và nộp thêm số tiền tương ứng còn thiếu theo quy định.

Nếu bạn cần hiểu rõ hơn các quy định cũng như thủ tục về hoàn thuế, bạn có thể liên hệ ngay với các chuyên gia của OnlineTaxCoach để được hỗ trợ trực tiếp nhé.