Tối ưu hoá thuế tncn từ các khoản giảm trừ

Các khoản giảm trừ thuế đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng thuế phải trả và tối ưu hóa lợi ích thuế cá nhân. Bài viết này sẽ giới thiệu về các khoản giảm trừ thuế TNCN phổ biến, giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng các khoản giảm trừ này để đạt được lợi ích thuế tối đa.

Trong phạm vi bài blog này, chúng tôi gửi đến bạn các thông tin về các khoản giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công là các khoản được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi xác định thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú. Bao gồm các khoản sau:

1. Giảm trừ gia cảnh

 • Giảm trừ gia cảnh được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú;
 • Mức giảm trừ gia cảnh
  • Đối với bản thân người nộp thuế: Mức giảm trừ gia cảnh là 11 triệu đồng/tháng, 132 triệu đồng/năm.
  • Đối với mỗi người phụ thuộc: Mức giảm trừ gia cảnh là 4,4 triệu đồng/tháng.

2. Giảm trừ đối với các khoản đóng bảo hiểm, Quỹ hưu trí tự nguyện

 • Các khoản đóng bảo hiểm bao gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc;
 • Quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện;
 • Người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam là cá nhân cư trú nhưng làm việc tại nước ngoài có thu nhập từ tiền lương, tiền công ở nước ngoài đã tham gia đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định của quốc gia nơi cá nhân cư trú mang quốc tịch hoặc làm việc tương tự quy định của pháp luật Việt Nam thì được trừ các khoản phí bảo hiểm đó vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công khi tính thuế thu nhập cá nhân.

3. Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học

Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học được trừ vào thu nhập chịu thuế đối với thu từ tiền lương, tiền công trước khi tính thuế của người nộp thuế là cá nhân cư trú, bao gồm:

 • Khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động không nhằm mục đích lợi nhuận.

Trên đây là các khoản giảm trừ khi tính thuế TNCN từ tiền lương tiền công. Lưu ý, đối với các thu nhập khác thì sẽ không được giảm trừ. Tuy nhiên, để có thể giảm trừ được khoản này, bạn cần phải chứng minh và đáp ứng các điều kiện nhất định. Liên hệ OnlineTaxCoach để được tư vấn rõ hơn về vấn đề chứng minh này nhé.