Quy định về cách ghi ngành nghề của Hộ Kinh Doanh mới nhất

Người đăng ký thành lập Hộ kinh doanh cần xác định rõ phạm vi hoạt động của mình, bao gồm các dịch vụ, sản phẩm mà mình cung cấp để từ đó xác định chính xác ngành, nghề cần phải đăng ký cho Hộ kinh doanh của mình.

Trước ngày 01/7/2023, chưa có quy định cụ thể nào về việc ghi ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh điều này gây ra nhiều khó khăn cho các chủ hộ vì mỗi cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ có những quy định riêng biệt về cách ghi ngành, nghề.

Từ ngày 01/7/2023, khi đăng ký thành lập Hộ kinh doanh, người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh chính của hộ kinh doanh trong giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh. Theo đó:

1. Hộ kinh doanh có quyền tự do kinh doanh những ngành nghề mà luật không cấm.

  • Chủ hộ kinh doanh cần ghi mã ngành, nghề tương ứng với ngành, nghề muốn đăng ký thực hiện
  • Đối với những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.
  • Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.
  • Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét ghi nhận ngành, nghề kinh doanh này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, đồng thời thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới.
  • Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu ghi ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn ngành kinh tế cấp bốn thì doanh nghiệp lựa chọn một ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, sau đó ghi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp dưới ngành cấp bốn nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết của doanh nghiệp phù hợp với ngành cấp bốn đã chọn. Trong trường hợp này, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp là ngành, nghề kinh doanh chi tiết doanh nghiệp đã ghi.

Ví dụ: Hộ kinh doanh của bạn dự định thực hiện dịch vụ Cắt tóc, gội đầu thì đăng ký ngành:
9631: Cắt tóc, làm đầu, gội đầu

Chi tiết:

  • Cắt tóc, gội đầu, uốn, sấy, nhuộm tóc, duỗi thẳng, ép tóc và các dịch vụ làm tóc khác phục vụ cả nam và nữ.
  • Massage mặt, làm móng chân, móng tay, trang điểm…

2. Thay đổi ngành, nghề của Hộ kinh doanh

Nếu hộ kinh doanh muốn thay đổi ngành, nghề chính hoặc thêm mới ngành, nghề phụ, cần thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký tại cơ quan cấp phép tương ứng.

Nếu bạn cảm thấy khó khăn trong việc này, hãy tìm kiếm sự trợ giúp từ chuyên gia pháp lý hoặc những dịch vụ tư vấn thuế trực tuyến. Chương trình OnlineTaxCoach, chương trình tư vấn từ chuyên gia có thể giúp bạn kiểm soát thuế và đảm bảo việc kinh doanh của bạn được thực hiện đúng quy định.