Những chuyên gia coaching phải đong thuế bao nhiêu?

NHỮNG CHUYÊN GIA COACHING PHẢI ĐÓNG THUẾ BAO NHIÊU?

“Là một life coach, tôi cần phải đóng thuế bao nhiêu?”

Đây là một câu hỏi mà OnlineTaxCoach nhận được rất nhiều trong khoảng thời gian gần đây.  Do đó, trong phạm vi bài viết này, bạn hãy cùng OTC tìm hiểu và giải đáp câu hỏi trên nhé.

Đầu tiên, bạn cần phải xác định: bạn đang hoạt động dưới hình thức nào? Hộ kinh doanh hay công ty. Tùy vào loại hình đăng ký hoạt động mà bạn sẽ xác định được mức thuế bạn phải đóng.

1. Theo hình thức hộ kinh doanh

Hiện nay, theo quy định về quản lý thuế, có 3 loại thuế chính mà hộ kinh doanh cá thể phải nộp gồm:

  • Lệ phí môn bài;
  • Thuế giá trị gia tăng (GTGT);
  • Thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

(1) Lệ phí môn bài:

– Bậc thuế môn bài của Hộ kinh doanh cá thể

TRƯỜNG HỢP LỆ PHÍ MÔN BÀI CẢ NĂM
Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm 1.000.000 đồng/năm
Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm 500.000 đồng/năm
Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm 300.000 đồng/năm
Doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống Miễn lệ phí môn bài
Hộ kinh doanh thành lập sau ngày 25/02/2020 Miễn lệ phí môn bài năm đầu tiên

– Hiện nay các hộ kinh doanh thành lập sẽ được miễn thuế môn bài năm đầu tiên nên thời điểm bắt đầu tính doanh thu là từ tháng 1 năm tiếp theo sau năm thành lập.

(2) & (3) Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và Thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

Thuế GTGT và thuế TNCN được tính theo phương pháp thuế khoán hay nói cách khác là một mức thuế cố định hằng tháng/quý mà hộ kinh doanh phải nộp.

Công thức tính:

Số thuế phải nộp         =         Doanh thu tính thuế    X         Tỷ lệ thuế

Trong đó:

– Doanh thu tính thuế: thường là doanh thu khoán do cơ quan thuế xác định dựa trên những thông tin mà chủ hộ kê khai và dựa vào mức doanh thu trung bình trong khu vực lân cận địa điểm kinh doanh. Ngoài ra, doanh thu sẽ là một mức không được thấp hơn tổng chi phí để hoạt động kinh doanh của hộ bao gồm tiền thuê địa chỉ trụ sở, tiền điện, nước, tiền trả lương cho nhân viên,…

– Tỷ lệ thuế: coaching là hoạt động tư vấn do đó nằm trong nhóm ngành dịch vụ.

Tỷ lệ thuế GTGT Tỷ lệ thuế TNCN
5% 2%

2. Theo hình thức công ty

Theo quy định về thuế, lệ phí thì có 03 loại thuế chính mà công ty sẽ phải nộp:

  • Lệ phí môn bài;
  • Thuế giá trị gia tăng (GTGT);
  • Thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

(1) Lệ phí môn bài

Lệ phí môn bài là mức lệ phí mà công ty phải đóng hàng năm không phụ thuộc vào doanh thu và lợi nhuận có được.

Mức thu lệ phí môn bài hiện hành với tổ chức tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng 3.000.000 (ba triệu) đồng/năm;
Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống 2.000.000 (hai triệu) đồng/năm;
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác 1.000.000 (một triệu) đồng/năm.

(2) Thuế GTGT: Thuế giá trị gia tăng hiện đang áp dụng là 10% đối với ngành nghề bình thường. Trừ một số ngành nghề được hưởng ưu đãi miễn thuế, thuế suất 0%

(3) Thuế TNDN:

Công thức tính:Thuế TNDN = (Doanh thu – Chi phí)*20%

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đang được áp dụng hiện nay là 20% trừ một số lĩnh vực áp dụng 25% đến 50% hoặc một số lĩnh vực được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế.

Việc hiểu rõ về thuế là vấn đề quan trọng trong quá trình phát triển sự nghiệp coaching của bạn. Để bạn có thể giảm bớt gánh nặng và tập trung hoàn toàn vào việc hỗ trợ và phát triển cộng đồng của mình, bạn có thể liên hệ OnlineTaxCoach hỗ trợ bạn toàn bộ thủ tục thuế nhé.