Mã số thuế kinh doanh online

Khi bắt đầu kinh doanh online, một trong những thủ tục quan trọng là bạn phải có mã số thuế để kê khai thuế cho hoạt động kinh doanh, bán hàng online của bạn. Việc này giúp bạn chính thức hóa việc kinh doanh của mình và tránh các rủi ro pháp lý và thuế trong tương lai. Trong phạm vi bài blog này, mình sẽ khái quát một số loại mã số thuế về kinh doanh online và từ đó giúp bạn xác định mã số thuế để kê khai hoạt động kinh doanh.

MÃ SỐ THUẾ KINH DOANH ONLINE

Đầu tiên, bạn cần xác định loại hình kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh online của bạn là gì? Có 3 loại hình: Cá nhân kinh doanh, Hộ kinh doanh và Công ty.

Tuy nhiên, đối với hình thức cá nhân kinh doanh online sẽ không được áp dụng cho trường hợp của bạn vì cá nhân kinh doanh là những cá nhân kinh doanh không thường xuyên, không có địa điểm cố định, kê khai theo từng lần phát sinh. Do đó, đối với việc kinh doanh lâu dài của bạn, bạn nên lựa chọn một trong hai hình thức là Hộ kinh doanh hoặc Công ty.

Đối với Hộ kinh doanh, sẽ chia làm hai giai đoạn thành lập Hộ:

– Thành lập Hộ trước ngày 01/07/2023: Sau khi đăng ký thành lập Hộ và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh, cơ quan thuế sẽ cấp cho bạn Giấy chứng nhận đăng ký thuế. Mã số thuế tại giấy chứng nhận này sẽ trùng với mã số thuế cá nhân mà các tổ chức chi trả thu nhập trước đây đã đăng ký cho bạn. Có nghĩa là, việc đăng ký Hộ kinh doanh sẽ làm phát sinh thêm việc quản lý của cơ quan thuế về hoạt động kinh doanh đối với mã số thuế đó. Như vậy, trường hợp bạn có mã số thuế cá nhân do tổ chức chi trả thu nhập đăng ký thay rồi, mà chưa đăng ký thành lập Hộ kinh doanh thì mã số này vẫn chưa thể kê khai thuế đối với hoạt động kinh doanh được. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế, bạn sẽ lấy mã số thuế này đi kê khai thuế. (Do đó, đừng nhầm lẫn giữa việc lấy mã số thuế do Công ty chi trả lương đăng ký để đi kê khai thuế nhé, mặc dù số giống nhau, nhưng bản chất nó lại khác nhau).

– Thành lập Hộ kinh doanh từ ngày 01/07/2023 trở đi: khác với giai đoạn trước, mã số Hộ kinh doanh và mã số thuế Hộ kinh doanh sẽ khác nhau. Nhưng kể từ thời điểm này, mã số Hộ kinh doanh cũng chính là mã số thuế của Hộ kinh doanh. Ủy ban nhân dân và chi cục thuế quản lý Hộ kinh doanh sẽ phối hợp với nhau để cấp mã số thuế cho Hộ kinh doanh và thông tin này sẽ được hiển thị trên Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh. Khi đi kê khai thuế, chủ hộ sẽ sử dụng mã số thuế hiển thị trên Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh này.
Đối với Công ty

Công ty sẽ kê khai thuế theo mã số thuế của công ty hay còn gọi là mã số doanh nghiệp, được hiển thị trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mã số thuế này sẽ do Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục thuế/Cơ quan thuế cấp cho Công ty. Mã số này sẽ khác biệt hoàn toàn với mã số thuế cá nhân của bạn.

Trên đây là một số nội dung về mã số thuế để kê khai thuế cho hoạt động kinh doanh online mà bạn cần biết, vì tất nhiên việc sử dụng sai mã số thuế sẽ khiến bạn kê khai không đúng hoặc cơ quan thuế sẽ không tiếp nhận hồ sơ của bạn.

Trường hợp bạn cần hỗ trợ, bạn có thể liên hệ các chuyên gia của OnlineTaxCoach để được tư vấn về các vấn đề liên quan đến thuế kinh doanh online hoặc hỗ trợ bạn thực hiện thủ tục một cách nhanh chóng và chuẩn chỉn nhất.