Kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử, cá nhân hay tổ chức là chủ sở hữu phải nộp thuế TNCN?

Cá nhân kinh doanh trên các sàn giao dịch thương mại điện tử ngày càng có xu hướng tăng cao, tuy nhiên không phải mọi cá nhân đều nắm rõ quy định pháp luật về việc kê khai nộp thuế.

Trong bài viết này, chúng tôi cung cấp cho bạn một số quy định chi tiết liên quan đến việc nộp thuế cho đối tượng là cá nhân kinh doanh online trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Trước tiên, cá nhân kinh doanh doanh phải thực hiện nộp thuế TNCN khi có thu nhập chịu thuế gồm có:

• Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật. Riêng đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chỉ áp dụng đối với trường hợp không đủ điều kiện được miễn thuế theo quy định của pháp luật.

• Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

• Thu nhập từ kinh doanh không bao gồm thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống.

Bạn có thể xem thêm các trường hợp phải đóng thuế thu nhập cá nhân TẠI ĐÂY.

Theo đó, cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử mà thuộc trường hợp phải đóng thuế như nêu trên thì phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Vậy cá nhân tự nộp hay chủ sở hữu của các sàn thương mại điện tử sẽ nộp thay?

Tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 40/2021/TT-BTC được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 100/2021/TT-BTC quy định về việc nộp thuế đối với việc nộp thuế TNCN như sau:

• Tổ chức bao gồm cả chủ sở hữu Sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân trên cơ sở ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự;

• Cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân là người nộp thuế trên cơ sở ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự.

Theo quy định này, tổ chức là chủ sở hữu sàn thương mại điện tử chỉ thực hiện nộp thuế thay cho các cá nhân bán hàng trong trường hợp có sự ủy quyền của cá nhân đó. Trường hợp không nhận ủy quyền, các tổ chức là chủ sở hữu phối hợp để chia sẻ và cung cấp thông tin của cá nhân kinh doanh đến cơ quan thuế theo quy định tại khoản 6 Điều 18 Thông tư 40/2021/TT-BTC được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư 100/2021/TT-BTC.

Hồ sơ khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân gồm có:

– Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh;

– Phụ lục Bảng kê chi tiết hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Nơi nộp hồ sơ: cơ quan thuế quản lý trực tiếp của tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay (cơ quan thuế quản lý chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử)

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

• Khai thuế theo tháng: chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo liền kề tháng phát sinh nghĩa vụ khai thuế thay, nộp thuế thay.

• Khai thuế theo quý: chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo liền kề quý phát sinh nghĩa vụ khai thuế thay, nộp thuế thay.

• Khai thuế năm: ngày cuối cùng của tháng đầu tiên kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.
Thời hạn nộp thuế: chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Tóm lại, khi cá nhân kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử thì việc thực hiện kê khai thuế TNCN có thể thực hiện bằng một trong hai cách: (1) Cá nhân tự trực tiếp khai và nộp thuế hoặc (2) Ủy quyền cho tổ chức là chủ sở hữu của các sàn thực hiện kê khai và nộp thay.

Nếu bạn cảm thấy khó khăn trong các vấn đề về thuế TNCN, bạn có thể liên hệ ngay với các chuyên gia của OnlineTaxCoach để được hỗ trợ trực tiếp nhé.