Freelancer tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện phải đóng bao nhiêu?

Trong xã hội hiện đại, nền kinh tế ngày càng chuyển đổi sang mô hình làm việc tự do, với nhiều người chọn con đường làm freelancer. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người lao động tự do freelancer, dựa trên các quy định của Chính phủ.

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ, bảo hiểm xã hội tự nguyện là một phương án quan trọng cho những người làm việc tự do, bao gồm cả freelancer. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được xác định là 22% của mức thu nhập tháng mà người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.

Điều này đồng nghĩa rằng, người lao động tự do có quyền tự chọn mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng dựa trên thu nhập của họ. Tuy nhiên, có hai giới hạn quan trọng:

Mức Tối Thiểu: Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn không thể thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Hiện nay, mức này đang là 700.000 đồng/tháng.

Mức Tối Đa: Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn không thể cao hơn 20 lần mức lương cơ sở. Hiện nay, mức lương cơ sở là 29.800.000 đồng/tháng.

Điều này có nghĩa là, người lao động tự do có thể chọn mức đóng bảo hiểm xã hội từ mức tối thiểu đến mức tối đa, tùy thuộc vào thu nhập của họ. Việc này đem lại sự linh hoạt cho freelancer khi quản lý tài chính cá nhân và bảo vệ tương lai của họ.

Tóm lại, việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là một bước quan trọng và thông minh mà người lao động tự do freelancer nên xem xét. Nó không chỉ bảo vệ tài sản và thu nhập cá nhân mà còn mang lại sự an tâm và ổn định trong tương lai.

Trong trường hợp bạn cần chuyên gia tư vấn về nội dung liên quan đến bảo hiểm xã hội, chính sách thuế đối với freelancer, bạn có thể liên hệ với các chuyên gia của OnlineTax để hỗ trợ trực tiếp nhé.