Freelancer có nhiều nguồn thu nhập thì phải kê khai và đóng thuế như thế nào cho đúng?

Thời đại công nghệ số, việc một người có nhiều nguồn thu nhập đã trở nên rất phổ biến. Thậm chí, làm việc tự do bây giờ là xu hướng của các bạn trẻ năng động. Tuy nhiên, phần lớn freelancer chưa hiểu hết được việc có nhiều nguồn thu nhập thì phải kê khai và nộp thuế như thế nào cho đúng

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn nắm bắt được quy định hiện hành.

Trường hợp 1: Bạn có thu nhập từ nhiều nơi và ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thì tính thuế TNCN tại từng nơi theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần. Cụ thể:

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm
(triệu đồng)
Phần thu nhập tính thuế/tháng
(triệu đồng)
Thuế suất (%)

1

Đến 60

Đến 55

2

Trên 60 đến 120Trên 5 đến 1010

3

Trên 120 đến 216Trên 10 đến 1815
4Trên 216 đến 384Trên 18 đến 32

20

5Trên 384 đến 624Trên 32 đến 52

25

6Trên 624 đến 960Trên 52 đến 80

30

7Trên 960Trên 80

35

Thu nhập tính thuế sẽ là tổng thu nhập tại nơi đó trừ đi các khoản giảm trừ.

Trường hợp 2: Bạn có thu nhập nhiều nơi, trong đó có nơi ký dưới 3 tháng (thời vụ, khoán, cộng tác viên,…) mà mức lương từ 2.000.000/lần hoặc tháng trở lên thì tổ chức/cá nhân người trả tiền công, thù lao phải khấu trừ 10% trên thu nhập trước khi trả cho bạn.

Ví dụ: Bạn ký hợp đồng lao động trên 3 tháng với công ty M thì công ty M sẽ tính thuế TNCN cho bạn theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần.

Bạn cũng ký hợp đồng lao động với công ty N thì tùy vào trường hợp, thuế TNCN của bạn sẽ được tính sau sau:

  • Nếu hợp đồng lao động với công ty N trên 3 tháng thì công ty N cũng sẽ tính thuế TNCN cho bạn theo Biểu thuế lũy tiến từng phần;
  • Nếu hợp đồng lao động của bạn dưới 3 tháng thì có 2 trường hợp sau đây:
    • Trường hợp 1: mức lương dưới 2.000.000 đồng/lần hoặc tháng thì không phải khấu trừ 10% thu nhập;
    • Trường hợp 2: mức lương từ 2.000.000/lần hoặc tháng trở lên thì công ty N phải khấu trừ 10% thu nhập trước khi chi trả cho bạn.

Lưu ý:

(1) Trường hợp bạn chỉ có duy nhất thu nhập phải khấu trừ theo tỷ lệ như trên, nhưng ước tính tổng thu nhập chịu thuế của bạn sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì bạn có thể làm cam kết gửi tổ chức/cá nhân trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN. Nhưng trường hợp có thu nhập từ hai nơi trở lên thì không được làm cam kết;

(2) Bạn có nhiều nguồn thu nhập thì chỉ được tính giảm trừ bản thân tại một nơi;

(3) Nếu muốn giảm trừ cho người phụ thuộc thì phải đăng ký tại tổ chức chi trả thu nhập cho bạn;

(4) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công sẽ phải kê khai thuế TNCN và đóng thuế thay cho bạn. Kỳ hạn kê khai sẽ được tính theo kỳ hạn kê khai thuế GTGT của tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

(5) Bạn sẽ đóng BHXH, BHTN tại nơi ký hợp đồng lao động đầu tiên trong những hợp đồng hiện đang mang lại thu nhập cho bạn;

(6) Bạn sẽ đóng BHYT tại nơi ký hợp đồng lao động có mức lương cao nhất.

(7) Bạn có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên đồng thời có thu nhập vãng lai ở nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10.000.000 đồng:

  • Trường hợp 1: đã được đơn vị trả thu nhập vãng lai này khấu trừ thuế, nếu bạn không yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai này thì được quyền uỷ quyền quyết toán thuế tại tổ chức trả thu nhập hợp đồng lao động trên 03 tháng. Trường hợp, bạn có nhu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập vãng lai thì cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế.
  • Trường hợp 2: đơn vị trả thu nhập vãng lai này chưa khấu trừ thuế, thì bạn không được uỷ quyền quyết toán thuế TNCN cho cơ quan chi trả lương mà phải tự kê khai và quyết toán thuế TNCN đối với các thu nhập trên.

Từ những nội dung trên có thể thấy, không phải trường hợp nào bạn có tổng thu nhập chưa đủ 11.000.000 đồng/tháng là bạn không cần phải đóng thuế vì mức giảm trừ bản thân chỉ được tính ở một nơi. Do đó, bạn cần đối chiếu từng trường hợp cụ thể của bạn thì mới xác định được số thuế TNCN phải kê khai, đóng thuế và quyết toán thuế.

Nếu bạn cảm thấy việc xác định thuế cho freelancer quá khó khăn thì có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ các luật sư hoặc chuyên gia về thuế để được tư vấn đúng cho trường hợp của bạn.
Hãy tham gia chương trình OnlineTaxCoach để có 30 phút tư vấn miễn phí cùng luật sư, giúp bạn giải đáp tất cả các thắc mắc về pháp lý và thuế đối với freelancer.