Đóng thuế kinh doanh online có giảm trừ gia cảnh không?

ĐÓNG THUẾ KINH DOANH ONLINE CÓ GIẢM TRỪ GIA CẢNH KHÔNG?

Kể từ ngày 01/08/2021, Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ có hiệu lực, theo quy định từ thông tư này, nếu doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên, người kinh doanh online phải nộp thuế Thu nhập cá nhân với mức 0,5% và thuế Giá trị gia tăng ở mức 1% doanh thu.

Xác định doanh thu tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh online

Doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNCN đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, bao gồm:

  • Các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền;
  • Các khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội, phí thu thêm được hưởng theo quy định;
  • Các khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác (chỉ tính vào doanh thu tính thuế TNCN); doanh thu khác mà hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Từ khái niệm này cho thấy, doanh thu xác định tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh online không xem xét hoạt động kinh doanh lời hay lỗ, chi phí thế nào, có miễn trừ gia cảnh gì không… miễn xác nhận có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm thì đều phải kê khai và nộp thuế theo đúng quy định.


Hiện nay, Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh cũng đã thông tin, hầu hết ngân hàng đã cung cấp thông tin cho cơ quan thuế. Những dữ liệu này bao gồm cả những cá nhân kinh doanh online, những cửa hàng, hộ kinh doanh có mặt bằng kinh doanh nhưng cũng có doanh thu ở mảng bán hàng online thông qua các sàn TMĐT và các app như Shopee, GrabFood, Foody…Thời gian sắp tới, nhiều cá nhân kinh doanh online khả năng sẽ được cơ quan thuế mời lên làm việc và giải trình về hoạt động kinh doanh của mình. Nhiều người bán hàng online đã được cơ quan thuế mời lên làm việc và truy thu số tiền khá lớn, ít thì vài chục triệu, có người lên đến hàng trăm triệu đồng.

Để tránh những rủi ro này, bạn nên đăng ký kinh doanh và nộp thuế đúng thời hạn. Bởi vì, khi đó bạn sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi và tiện ích từ hoạt động kinh doanh của mình. Đồng thời, bạn cũng sẽ được bảo vệ bởi pháp luật khi có tranh chấp hoặc khi gặp phải các vấn đề pháp lý khác. Tuân thủ theo quy định của pháp luật về kinh doanh giúp bạn cải thiện quản lý kinh doanh và tăng cường uy tín của doanh nghiệp của mình. Điều này sẽ giúp bạn thu hút được nhiều khách hàng hơn và tăng doanh thu của mình.

Nếu bạn cảm thấy khó khăn trong việc này, hãy tìm kiếm sự trợ giúp từ chuyên gia pháp lý hoặc những dịch vụ tư vấn thuế trực tuyến. Chương trình OnlineTaxCoach, chương trình tư vấn từ chuyên gia để giúp bạn kiểm soát thuế và đảm bảo việc kinh doanh của bạn được thực hiện đúng quy định.