Điều kiện để hành nghề coaching

ĐIỀU KIỆN ĐỂ HÀNH NGHỀ COACHING

Để trở thành Coach, không chỉ đơn giản là truyền đạt kiến thức sâu rộng và cung cấp động lực cho học viên, mà còn là một hành trình dài hơi đòi hỏi xây dựng uy tín và thương hiệu cá nhân để truyền cảm hứng cho học viên của mình.

Điều này không chỉ đòi hỏi sự chuyên nghiệp trong lĩnh vực khai vấn, mà còn đặt ra yêu cầu cao về việc tuân thủ các quy định pháp luật. Trong phạm vi bài viết này, OnlineTaxCoach sẽ tổng quan về một số điều kiện cần thiết để theo đuổi nghề coaching, giúp bạn có cái nhìn tổng quan và hiểu rõ hơn về coaching dưới góc nhìn của pháp luật.

Thuật ngữ “coaching” hay còn gọi là “khai vấn”, chưa được quy định cụ thể trong luật. Tuy nhiên, với nội dung hoạt động của coaching, chúng ta có thể xếp nó vào “hoạt động giáo dục kỹ năng sống”. Cụ thể, luật định nghĩa hoạt động này như sau:

“Hoạt động giáo dục kỹ năng sống trong quy định này được hiểu là hoạt động giáo dục giúp cho người học hình thành và phát triển những thói quen, hành vi, thái độ tích cực, lành mạnh trong việc ứng xử các tình huống của cuộc sống cá nhân và tham gia đời sống xã hội, qua đó hoàn thiện nhân cách và định hướng phát triển bản thân tốt hơn dựa trên nền tảng các giá trị sống.”

Như vậy, nếu xếp coaching vào hoạt động giáo dục kỹ năng sống thì cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Cơ sở vật chất

  • Phải có phòng ốc, phòng chức năng có đủ ánh sáng, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh.
  • Thiết bị phải bảo đảm an toàn, phù hợp với nội dung hoạt động và tâm lý lứa tuổi người được coach.

2. Điều khiện về coach

  • Có đủ điều kiện về sức khoẻ.
  • Có phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
  • Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan.

3. Giáo trình, tài liệu

Có đủ giáo trình, tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc phê duyệt. Nếu giáo trình, tài liệu tự lựa chọn hoặc tự xây dựng thì phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động hoặc cơ quan xác nhận đăng ký hoạt động chấp thuận; đảm bảo yêu cầu, có nội dung phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, không trái với các quy định của pháp luật.

Trong trường hợp bạn cần chuyên gia tư vấn về nội dung tuân thủ quy định pháp luật về ngành nghề đang hoạt động, bạn có thể liên hệ với các chuyên gia của OnlineTaxCoach để hỗ trợ trực tiếp nhé.