Điểm mới về việc đăng ký thành lập Hộ Kinh Doanh kể từ ngày 01/07/2023

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, trong đó bổ sung quy định về đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử.

Sau đây là một số điểm mới trong việc đăng ký thành lập Hộ kinh doanh kể từ ngày 01/7/2023, mời bạn đọc cùng theo dõi:

1. Cách thức đăng ký thành lập Hộ kinh doanh

 • Hệ thống đăng ký Hộ kinh doanh được nâng cấp, tích hợp chung với hệ thống đăng ký doanh nghiệp. Việc đăng ký hộ kinh doanh sẽ được thực hiện đồng bộ, thống nhất trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh thuộc Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Theo đó, chủ hộ sẽ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số để ký xác thực hồ sơ và nhận kết quả qua mạng.

2. Mã số Hộ kinh doanh

 • Mã số hộ kinh doanh là dãy số được tạo tự động bởi Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế và truyền sang hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh để cấp cho hộ kinh doanh khi đăng ký hộ kinh doanh.
 • Mã số hộ kinh doanh được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Mã số này đồng thời là mã số thuế của hộ kinh doanh.
 • Điểm mới này đã giúp giảm thiểu thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian cho các chủ hộ kinh doanh khi không phải thực hiện thêm bước đăng ký mã số thuế với cơ quan thuế như trước đây. Đồng thời, giúp cơ quan thuế kiểm soát được hoạt động kinh doanh, chế độ báo cáo và nộp thuế của tất cả các hộ kinh doanh đã đăng ký hoạt động trên địa bàn của mình.
 • Khi hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh được chấp thuận cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cùng với Thông báo về mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp địa điểm kinh doanh cho Hộ kinh doanh.

3. Hồ sơ đăng ký thành lập Hộ kinh doanh

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:

 • Tham khảo thành phần hồ sơ đăng ký thành lập Hộ kinh doanh TẠI ĐÂY
 • Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử.
 • Các thông tin đăng ký hộ kinh doanh được kê khai trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh phải được nhập đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy; trong đó có thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ.
 • Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số của chủ hộ kinh doanh hoặc người được chủ hộ kinh doanh ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu chứng minh việc ủy quyền nộp hồ sơ.

4. Trách nhiệm đối với cơ quan chuyển đổi dữ liệu, cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký hộ kinh doanh vào hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh

 • Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện chịu trách nhiệm chuyển đổi dữ liệu, cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký hộ kinh doanh của hộ kinh doanh còn thiếu được lưu trữ tại địa phương vào hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.
 • Thông tin được chuyển đổi, bổ sung, cập nhật vào hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh phải trùng khớp với thông tin gốc tại hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh.
 • Như vậy, tổ chức, cá nhân có thể tra cứu thông tin đăng ký hộ kinh doanh miễn phí tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn, bao gồm: Tên hộ kinh doanh, mã số đăng ký hộ kinh doanh, mã số hộ kinh doanh, địa chỉ trụ sở, ngành, nghề kinh doanh, tên chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh.

5. Ba phương thức thanh toán lệ phí đăng ký hộ kinh doanh

Người nộp hồ sơ đăng ký thành lập Hộ kinh doanh có thể thanh toán lệ phí đăng ký Hộ kinh doanh theo một trong ba phương thức sau đây:

 • Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh ở cấp huyện;
 • Hoặc chuyển vào tài khoản của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện;
 • Hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Nếu bạn cảm thấy khó khăn trong việc này, hãy tìm kiếm sự trợ giúp từ chuyên gia pháp lý hoặc những dịch vụ tư vấn thuế trực tuyến. Chương trình OnlineTaxCoach, chương trình tư vấn từ chuyên gia có thể giúp bạn kiểm soát thuế và đảm bảo việc kinh doanh của bạn được thực hiện đúng quy định.