Điểm danh 03 điểm mới về việc nộp thuế liên quan đến cá nhân kinh doanh mà bạn cần biết

Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế Giá trị gia tăng (GTGT), thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) và quản lý thuế đối với Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo đó, một số quy định mới liên quan đến việc nộp thuế của cá nhân kinh doanh như sau:

 1. Thêm phương pháp tính thuế với cá nhân kinh doanh:

Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai như sau:

 • Phương pháp kê khai áp dụng đối với cá nhân kinh doanh quy mô lớn; và cá nhân kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai.
 • Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thực hiện khai thuế theo tháng.
 • Trừ trường hợp cá nhân kinh doanh đáp ứng các tiêu chí khai thuế theo quý và lựa chọn khai thuế theo quý theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thì được lựa chọn khai thuế theo quý. (Áp dụng theo nguyên tắc của doanh nghiệp)
 • Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai nếu xác định doanh thu tính thuế không phù hợp thực tế thì cơ quan thuế thực hiện ấn định doanh thu tính thuế theo quy định tại Điều 50 Luật Quản lý thuế.
 • Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai không phải quyết toán thuế.
 1. Thêm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh

Thông tư số 40/2021/TT-BTC bổ sung thêm đối tượng là cá nhân có thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số nếu không lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai ,… thì cũng thuộc diện nộp thuế theo từng lần phát sinh.

 1. Quy định chung căn cứ tính thuế với cá nhân kinh doanh

Căn cứ tính thuế đối với cá nhân kinh doanh là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu. Cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trên 100 triệu sẽ phải nộp thuế.

 • Doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNCN đối với cá nhân kinh doanh là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, bao gồm:
 • các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền; các khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội, phí thu thêm được hưởng theo quy định;
 • các khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác (chỉ tính vào doanh thu tính thuế TNCN); doanh thu khác mà hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
 • Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu:
 • Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu gồm tỷ lệ thuế GTGT và tỷ lệ thuế TNCN áp dụng chi tiết đối với từng lĩnh vực, ngành nghề theo hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC. Ví dụ, cá nhân kinh doanh phân phối, cung cấp hàng hóa thuế GTGT là 1%, thuế TNCN là 0.5%,…
 • Trường hợp cá nhân kinh doanh hoạt động nhiều lĩnh vực, ngành nghề thì cá nhân kinh doanh thực hiện khai và tính thuế theo tỷ lệ thuế tính trên doanh thu áp dụng đối với từng lĩnh vực, ngành nghề.
 • Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế của từng lĩnh vực, ngành nghề hoặc xác định không phù hợp với thực tế kinh doanh thì cơ quan thuế thực hiện ấn định doanh thu tính thuế của từng lĩnh vực, ngành nghề theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
 • Xác định số thuế phải nộp
 • Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT
 • Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN

Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế Giá trị gia tăng (GTGT), thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) và quản lý thuế đối với Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo đó, một số quy định mới liên quan đến việc nộp thuế của cá nhân kinh doanh như sau:

Như vậy, với những quy định mới này, hoạt động kinh doanh của cá nhân kinh doanh sẽ được rà soát, kiểm tra nếu hoạt động kinh doanh phát sinh doanh thu phải đóng thuế thì phải nộp thuế theo quy định. Năm 2022 đến nay, cá nhân kinh doanh online trên các nền tảng mạng xã hội đã được cơ quan thuế rà soát, kiểm tra và mời lên làm việc để xác định doanh thu tính thuế đối với những cá nhân kinh doanh chưa kê khai, chưa nộp thuế, số tiền truy thu tương đối lớn. Hoạt động kinh doanh là lâu dài, cá nhân kinh doanh nên tuân thủ theo định của pháp luật để đảm bảo hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn.

Nếu bạn cảm thấy khó khăn trong việc này, hãy tìm kiếm sự trợ giúp từ chuyên gia pháp lý hoặc những dịch vụ tư vấn thuế trực tuyến. Chương trình OnlineTaxCoach, chương trình tư vấn từ chuyên gia  có thể giúp bạn kiểm soát thuế và đảm bảo việc kinh doanh của bạn được thực hiện đúng quy định.