Freelancer có nhiều nguồn thu nhập thì phải kê khai và đóng thuế như thế nào cho đúng?

Thời đại công nghệ số, việc một người có nhiều nguồn thu nhập đã trở nên rất phổ biến. Thậm chí, làm việc tự do bây giờ là xu hướng của các bạn trẻ năng động. Tuy nhiên, phần lớn freelancer chưa hiểu hết được việc có nhiều nguồn thu nhập thì phải kê khai …

Freelancer có nhiều nguồn thu nhập thì phải kê khai và đóng thuế như thế nào cho đúng? Read More »